dorpje

Twee windmolens

De werkgroep van 'Het Molencollectief Houwerzijl' werkt op dit moment samen met de Vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl om een subsidieaanvraag in te dienen bij het initiatief “Werken aan de Dorpen” (WadD). De Gemeente De Marne wil met dit initiatief de vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen versterken en daarmee de woon- en leefkwaliteit verhogen.

We vragen subsidie aan voor de bouw en het beheer van twee klein formaat windmolens.

communicatieDe molens worden geplaatst in overleg met alle inwoners, waar mensen er geen hinder van ondervinden.


Het belangrijkste uitgangspunt is dat de
opbrengsten van de molens naar de bewoners van Houwerzijl terugvloeien in de vorm van:

1) jaarlijks een verlaging van de energienota.
2) een 'spaarpot' waarmee wordt geïnvesteerd in een een derde windmolen.

Onze toekomstvisie is een schone en duurzame wereld voor de volgende generatie. We hopen hier met de bouw van twee windmolens een steentje aan bij te kunnen dragen.

molenshouwerzijlMolencollectief Houwerzijl

UPDATE: Helaas is de subsidieaanvraag niet gehonoreerd door de gemeente De Marne.

Opbrengsten

De opbrengsten van eurosde molens vloeien terug naar de bewoners van Houwerzijl in de vorm van:
1) jaarlijks een verlaging van de energienota.
2) een 'spaarpot' waarmee wordt geïnvesteerd in een een derde windmolen.

huisjeHuisgebonden

De energiekorting is huisgebonden. Dit levert een directe waarde vermeerdering van het huis op.